Menu

U bent hier: Home » Over ons » Geschiedenis

Geschiedenis

Al meer dan 50 jaar werkt WEB voor de Bonairiaanse gemeenschap. We geven u een beknopt overzicht van hoogtepunten in onze geschiedenis:

1955
De Overzeese Gas- en Elektriciteitsmaatschappij (OGEM) start haar activiteiten op Bonaire.

1963
De Dienst Water Distributie (DWD) wordt opgericht.

1978
DWD en OGEM gaan samen verder onder een nieuwe naam: Water- en Energiebedrijf Bonaire N.V.

1998
De drinkwaterproductie op Bonaire – de waterfabriek in Hato – gaat voor een groot gedeelte over op ‘omgekeerde osmose’, een technologie die midden jaren ’90 is ontwikkeld voor zeewaterontzilting. Voor die tijd werd het zeewater ontzilt via thermische processen waarbij warm afvalwater met hoge zoutconcentraties vrij kwam. Omgekeerde osmose is duurzamer en efficiënter.

2007
WEB doet een proef met ‘prepaid’ elektriciteit bij 35 huishoudens in de wijk Amboina. Het wordt een succes: vooraf betalen en het stroomverbruik precies kunnen volgen spreekt veel mensen aan. Inmiddels maken ruim 1500 klanten gebruik van het ‘Pagabon’ prepaid systeem.

2009
WEB neemt ‘groene’ stroom af van het windenergiepark bij Morotin. Het park wordt aangelegd door Ecopower en in 2013 overgenomen door Contour Global.

2013
De eerste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) wordt op Bonaire gebouwd. De installatie zuivert ingezameld afvalwater uit beerputten en septic tanks. WEB is verantwoordelijk voor de exploitatie.

2014
WEB gaat de tweede afvalwaterzuiveringsinstallatie en de daarbij horende inzamelingsinfrastructuur exploiteren, de Waste Water Treatment Plant (WWTP) voor het Bonaire Sewerage & Sanitation System (BSSS).

Een nieuwe productie-eenheid in de waterfabriek in Hato brengt de drinkwatercapaciteit op 4800 m3 per dag. Het verbruik ligt anno 2014 rond de 4400 m3 per dag. 

Er wordt een derde verkooppunt voor Pagabon tegoed geopend, namelijk kantoor Rincon. In de laatste en eerste week van de maand is dit kantoor geopend voor de inwoners van Rincon.

Met goedkeuring van het Bestuurscollege (Openbaar Lichaam Bonaire) verlaagd WEB het elektriciteitstarief met 2 dollarcent.

Na 28 jaar wordt een nieuw logo van WEB gelanceerd en met de nieuwe huisstijl en website gepresenteerd aan medewerkers, stakeholders en publiek.

De gunning van een openbare aanbesteding voor de aanleg van twee nieuwe waterleidingen wordt toegekend aan Bonairiaanse Wegenbouw Maatschappij (BWM) en Curaçaose Wegenbouw Maatschappij (CWM)

2015
Het tarief voor elektriciteit wordt met goedkeuring van het Bestuurscollege (Openbaar Lichaam Bonaire) met 2 dollarcent verlaagd.

Het hoofdkantoor van WEB verhuist tijdelijk van Kaya Carlos A. Nicolaas 3 naar Kaya Gresia z/n.

In opdracht van WEB gaat de Solar Pilot Barcadera van start. Met deze proefopstelling van 792 zonnepanelen, ontworpen en geleverd door Oskomera Power Solutions uit Nederland, onderzoeken we het rendement en de effecten op het elektriciteitsnet van een centrale installatie voor zonne-energie.

WEB’s Waste Water Treatment Plant (WWTP) verwerkt de 300e afvalwaterbatch. Het irrigatiewater, dat aan de normen voldoet die zijn vastgelegd door het Openbaar Lichaam Bonaire, wordt via de dienst LVV van het OLB geleverd aan boeren.

In het kader van het sponsorbeleid is WEB hoofdsponsor van Sportvereniging VESPA uit Rincon. WEB ondersteunt de vereniging op financieel gebied om sportmanschap verder te ontwikkelen.

De drinkwaterproductie in Hato wordt opnieuw uitgebreid. Met een nieuwe ontziltingsunit produceert WEB in eigen beheer 1.600 m3 drinkwater per dag. De totale productiecapaciteit komt daarmee op 5.600 m3 per dag.

De storingsdienst van WEB was al 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Met het gratis maken van het telefoonnummer 9215 breidt WEB de dienstverlening aan zijn klanten uit.

WEB en pensioenfonds Vidanova ondertekenen een nieuwe financieringsovereenkomst. De overeenkomst is, samen met de nieuwe en moderne pensioenregeling, afgestemd op het leeftijdsbewuste personeelsbeleid van WEB en biedt medewerkers meer keuzevrijheid om zelf hun pensioen te bepalen.

2016

Van den Tweel Supermarket is het vierde verkooppunt voor Pagabon tegoed.

WEB en kennisinstituut TNO Caribbean ondertekenen een raamovereenkomst voor technisch-economische ondersteuning bij de uitbreiding van de productiecapaciteit van elektriciteit.

Op 1 juli gaat de nieuwe Wet Elektriciteit en Drinkwater BES in werking. De wet regelt verschillende aspecten van de productie en distributie van elektriciteit en water op Bonaire.

De Waste Water Treatment Plant (WTTP) verwerkt de 1000e afvalwaterbatch. WEB heeft hiermee een productie bereikt van ruim 276.050 m3.

Het elektriciteitstarief voor particulieren wordt tweemaal verlaagd met in totaal 4 dollarcent.

Medewerkers van WEB trainen digitale vaardigheden bij het lokale ICT opleidingsinstituut SkillsProf met de zogeheten European Computer Driving Licence (EDCL).

2017

Met de benoeming van een nieuwe Chief Financial Officer is de tweekoppige directie van WEB weer compleet.

28 medewerkers van WEB slagen voor de training bedrijfshulpverlener. Hiermee is het eerste deel van de training EHBO/Reanimatie/AED certificering voor de BHV succesvol afgesloten.

Fedebon en WEB verlengen de huidige Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) tot en met 31 december 2019.

Het convenant tussen UNKOBON en WEB uit 2013 wordt geactualiseerd. De belangen van de consument en het door WEB gevoerde en voorgenomen beleid worden vier keer per jaar besproken.

De Directie Toezicht en Handhaving (DTH) van OLB en WEB hebben een nieuwe keuringskaart voor elektrische installaties gepresenteerd aan geregistreerde installateurs op Bonaire.

Sportvereniging Vespo uit Rincon en hoofdsponsor WEB verlengen de sponsorovereenkomst.

WEB en Operators Group Delft (OGD) sluiten een tweejarig contract af voor ICT ondersteuning.

Bondigro is het tweede bedrijf op Bonaire dat de procedure van WEB voor een PV-installatie met succes heeft doorlopen. Dit resulteert in een interconnectieovereenkomst zonnepaneleninstallatie.

Kooyman BV ondertekent als derde bedrijf de interconnectieovereenkomst zonnepaneleninstallatie met WEB.

WEB wijzigt de openingstijden van het WEB hoofdkantoor en kantoor Rincon om de efficiency van de dienstverlening aan de klant te verbeteren.