Menu

U bent hier: Home » Groene stroom » Aanmelding en keuring DG-installatie » Details keuring DG-installatie

Details keuring DG-installatie

Wat doen de installateur, WEB en Dienst Toezicht en Handhaving?

  • De geregistreerde installateur verzorgt namens de klant de aanmelding van de DG-installatie. De installateur zorgt daarbij voor de vereiste documenten, inclusief bestaande en nieuwe installatieschema’s en keuringskaarten.
  • WEB beoordeelt de juistheid en volledigheid van de aanvraag. Bij geen akkoord informeert WEB de installateur hierover.
  • WEB controleert de geleverde documenten en verricht een netinpassingsstudie als de capaciteit van de installatie > 13 kVA bedraagt, of als de locatie aanleiding geeft tot nader onderzoek.
  • Is de aanvraag volledig dan haalt de installateur deze op bij WEB.
  • De installateur dient de aanvraag en bijbehorende documenten in bij DTH (Dienst Toezicht en Handhaving van het OLB).
  • DTH controleert de keuringskaart en het installatieschema en stelt een datum voor de keuring vast. Als een bestaande installatie ouder is dan 3 jaar, dient er een herkeuring plaats te vinden. De installateur vraagt deze aan bij DTH.
    Let op! Bij installaties tot 3 jaar oud waarvan de keuringskaart om een of andere reden ontbreekt, kan de klant bij DTH een kopie hiervan aanvragen. Als er geen kopie beschikbaar is, dient er een herkeuring plaats te vinden.
  • Na goedkeuring haalt de installateur de keuringskaart af bij DTH.
  • WEB nodigt de klant uit voor ondertekening van de DG Interconnectie Overeenkomst.

Groene stroom

Gratis Storingsdienst

Storing? Bel de Storingsdienst (24/7
bereikbaar) op het gratis
telefoonnummer 9215