Menu

U bent hier: Home » Duurzaamheid » Interview: Alfredo Koolman

Interview: Alfredo Koolman

Elk kwartaal wordt een inwoner van Bonaire geïnterviewd over zijn/haar visie over duurzaamheid. Wij bijten het spits af met Algemeen Directeur van Water- en Energiebedrijf Bonaire: Alfredo Koolman.

“WEB werkt mee aan het groene imago van Bonaire”.

Wie is Alfredo Koolman?

Ik ben geboren en getogen op Aruba en heb Bonairiaanse voorouders. Mijn grootmoeder komt dan ook uit Rincon. Op Aruba ben ik naar de middelbare school gegaan en ben daarna in het buitenland gaan studeren. Noord-Amerika, Aruba en Nederland zijn landen waar ik heb gewerkt. Nu ben ik woonachtig en werkzaam op Bonaire en ben er om een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van Bonaire. Daarnaast ben ik de trotse vader van twee volwassen kinderen en ondanks dat zij volwassen geacht worden, ben ik altijd nauw betrokken bij hun ontwikkeling.

Wat verstaat u onder duurzaamheid?

Onder duurzaamheid versta ik bewust omgaan met dagelijkse handelingen die wij verrichten waarbij wij rekening houden met de kosten en baten die het met zich meebrengt. Een voorbeeld hiervan is als we lokaal een product of dienst niet kunnen vinden, dan moeten wij het importeren. Dit brengt kosten met zich mee en als dit niet goed beheerst wordt, dan kan het een probleem worden. Zeker als het niet meer te betalen is, dan kan het gevolgen hebben voor de volgende generatie. Voornamelijk bewust zijn hoe je omgaat met de natuur en wat de aarde biedt.

Duurzaamheid is een houding die je inneemt in plaats van het te doen, omdat het de mode is of het een trend is. Ik ben bijvoorbeeld een voorstander van gewassen kleren op te hangen aan de waslijn zodat het in de overvloede zon die we op Bonaire hebben, kan drogen. Ook al kan ik een droger aanschaffen, toch doe ik het niet. Ik kies liever voor de zon om haar taak hierbij uit te kunnen voeren. Duurzaamheid is `not an act, it’s a way of life`.

Op welke wijze draagt Water- en Energiebedrijf Bonaire bij aan duurzaamheid en waarin kan het publiek dit terug zien?

WEB is een distributiemaatschappij en als maatschappij kopen we energie in bij ContourGlobal Bonaire. Dit bestaat voor gemiddeld 30% uit windenergie. De rest wordt door motoren en stookolie opgewekt. Verder heeft WEB het concept van pre-paid stroomvoorziening ook wel beter bekend als Pagabon. Dit is er om mensen bewuster te maken van hun verbruik. Men gaat minder verbruiken als zij dit zelf beheren en dat uit zich in minder uitlaatgassen die worden afgestoten aan de natuur.

Alternatieve energiebronnen zoals windenergie wordt aangewend voor de elektriciteitsproductie op Bonaire. Daarnaast maken wij voor drinkwater gebruik van het proces van omgekeerde osmose. Dit proces gebruikt een kwart van de energie van een conventionele productie-unit. Als WEB zijnde streven wij naar efficientere productieprocessen die ons minder afhankelijk maken van ingevoerde conventionele energiebronnen zoals stookolie. Binnenkort gaat WEB, bij goed functioneren van de installaties, het afvalwater exploiteren. Daarmee laat WEB zien dat het rioolwater niet terechtkomt in het kustwater, maar hergebruikt wordt. Zodoende leveren wij uiteindelijk een bijdrage aan de waterketen, lokale landbouw en veeteelt. Ook het gezuiverde afvalwater is water met veel waarde.

Hoe gaat duurzaamheid op de langere termijn geïmplementeerd worden door WEB?

WEB werkt mee aan het imago van ons eiland, om gezien te worden als groen eiland waarbij we de natuur hoog in het vaandel hebben. We hebben gekozen voor duurzame ontwikkelingen. WEB is niet stil blijven staan, er zijn namelijk nog andere opties om de duurzaamheid te verhogen. Wij hebben een pilot project voor zonne-energie en ons eiland heeft zon in overvloed. Eind 2014 zullen we de pilot afronden zodat wij begin 2015 het project kunnen evalueren. Hiermee gaan wij na of het haalbaar is om zonne-energie op het eiland uit te rollen.

Het aantal bewoners en toeristen nemen toe, hierdoor is er meer vraag naar water en energie. We zullen bij uitbreiding zeker rekening houden met de alternatieve energiebronnen en de bevolking bewust maken om zuinig omgaan met water- en energieverbruik.

In goede afstemming met het beleid van ons eilandsbestuur streven wij naar een groen Bonaire. Het past goed bij het imago van Bonaire en de Bonairiaan die bekend staan om zelfredzaamheid.

Op welke wijze draagt u als algemeen directeur duurzaamheid uit?

Wij zijn ons ervan bewust hoe we om moeten gaan met de natuur en hoe we dit tot uiting moeten laten komen in onze processen. Op Bonaire is veel wind, dit betekent dat wij op bepaalde momenten 70% van onze energie uit windenergie betrekken. Dit willen wij graag uitdragen aan de rest van de bevolking. We motiveren onze klanten om zuiniger om te gaan met water en elektriciteit. Door dit regionaal uit te dragen, kan Bonaire een voorbeeld zijn als milieuvriendelijk eiland. Bonaire is over het algemeen nog ongerept in vergelijking met de andere eilanden in de regio. Wij moeten ons realiseren dat we een unieke situatie hebben. Met de komende ontwikkeling van zonne-energie zetten we weer een stap in de richting om minder afhankelijk te zijn van conventionele energiebronnen zoals stook- en dieselolie.

Openingstijden bezoekers

WEB Bonaire is elke werkdag geopend tussen 07:30 – 12:00 en 13:00 – 16:30