Menu

U bent hier: Home » Afvalwater » Investering in duurzaamheid » Gedeelde verantwoordelijkheid

Gedeelde verantwoordelijkheid

In de Eilandsverordening Afvalwater Bonaire (2012) is vastgelegd hoe de inzameling, het transport en de zuivering van afvalwater zijn geregeld. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid, met rechten en plichten voor de overheid, huishoudens en bedrijven.

In de kuststrook van Hato tot Punt Vierkant is aansluiting op het riool verplicht voor huishoudens en bedrijven. In aangewezen gebieden heeft de overheid de plicht het afvalwater met tankwagens op te halen. Het betreft gebieden in de bebouwde kom en langs de wegen naar Rincon en Sorobon.

Download de plattegrond Zorgplichtgebieden (pdf)

Iedereen die afvalwater loost is verplicht milieuschade te vermijden. Dat betekent dat u bodem, grondwater en oppervlaktewater niet vervuilt. Het betekent ook dat u geen stoffen en producten in uw afvalwater gooit die schadelijk zijn voor de zuiveringsinstallatie.

Lees hier om welke stoffen en producten het gaat

Afvalwater

Gratis Storingsdienst

Storing? Bel de Storingsdienst (24/7
bereikbaar) op het gratis
telefoonnummer 9215